20140726-082510-30310349.jpg

The Killing Fields

20 juli – De gruwelijke recente geschiedenis van Cambodja is alom aanwezig in het land, maar in en rond Phnom het meest voelbaar.
Pol Pot kwam in 1975 aan de macht en stond aan het hoofd van de wrede Khmer Rouge. Op 17 april 1975 marcheerden zij de steden in. Pol Pot streefde naar een agrarisch socialistische staat. Om dat te bereiken begon hij op die eerste dag van zijn bewind direct met het ‘leeghalen’ van de steden. Miljoenen mensen werden gedeporteerd naar het platteland om in werkkampen aan de slag te gaan. Mensen die als een bedreiging werden gezien voor het systeem (leraren, monniken, advocaten, ambtenaren, winkeliers, bankiers, scholieren, studenten etc etc) werden systematisch naar gevangenissen gestuurd, gemarteld en vervolgens doorgestuurd naar de zogenaamde ‘Killing Fields’ waar ze werden gedood.
In Phnom Penh kwamen mensen eerst terecht in de Toul Sleng gevangenis en daarna in Choeung Ek, nu beter bekend als The Killing Fields.
In de drie en een half jaar dat Pol Pot en de Khmer Rouge aan de macht waren, veranderden de steden in spooksteden en werden ruim 3 miljoen mensen vermoord, 40 % van de eigen bevolking.
De Vietnamezen bevrijdden de Cambodjanen uiteindelijk in 1979 van deze gruwelijke massamoordenaars.
Een van de zichtbare gevolgen is dat een oudere generatie (50+) vrijwel volledig ontbreekt in dit land.

Een bezoek aan Toul Sleng, de gevreesde voormalige gevangenis en nu een ‘genocide museum’ is een heftige ervaring. En als we daarna – 15 kilometer verderop – rondlopen over The Killing Fields, zien we overal nog stukjes beenderen liggen, soms tanden, die als het regent steeds opnieuw tevoorschijn komen. Ondertussen luisteren (koptelefoon) we naar de vreselijke, vaak persoonlijke verhalen en lopen de rilllingen over je rug.

20140731-070734-25654543.jpg

20140731-070733-25653682.jpg

20140731-070733-25653295.jpg

20140731-070734-25654086.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>